xxKutná Hora

Pro ČokoFest Kutná Hora 2020 je již připraven nabitý program
(+ degustace zdarma)

Pátek  6. března

Sobota 7. března

Neděle 8. března